Architectuur

Vandaag de dag breiden de architecturale IT-mogelijkheden almaar uit. Uiteraard is technologische vooruitgang hier ook katalysator die ervoor zorgt dat architectuur en integratie steeds dichter bij elkaar komen. Zoals gezegd, een geslaagde IT-architectuur kan niet zonder integratie, en andersom.

Structuur & technologische ondersteuning

Architectuur is het technologische skelet van je onderneming, de structuren die je digitale bedrijfsvoering ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat je geraamte ook in de toekomst recht blijft, vlot kan groeien en onaangename verrassingen te vermijden, is een grondige denkoefening geen overbodige luxe.

RKITEK kan je hierin bijstaan, al jaren bouwen we aan een brede en uitgebreide ervaring in IT-architectuur. We hebben kennis in huis en zorgen zowel voor ontwerp als implementatie: van het grotere conceptuele geheel op organisatorisch niveau tot de technische details van een applicatiearchitectuur.

Entreprise architectuur

Het is de strategische conceptualisering van de architectuur van je IT-omgeving, onafhankelijk van technologie of producten. Vraagstukken die verschillende architecturen, departementen of zelfs organisaties overstijgen, bekijk je best eerst op een abstracte manier.

We overwegen de vereisten, onderzoeken de richting waarin je bedrijf wil evolueren en beschrijven de ideale situatie. In een tweede fase gaan we over tot implementatie van de aangewezen technologieën.

Integratie architectuur

Ook integratie vraagt een eigen architectuur, technologische keuzes over de opzet van de communicatie tussen de verschillende architecturen en systemen van je IT-landschap, in de cloud en lokaal.

Moderne data-architectuur

Ben je op zoek naar nieuwe data-architecturen voor het opslaan, verwerken en analyseren van data? Streef je naar een meer data gedreven organisatie, waarin data een invloedrijke rol speelt bij je bedrijfs- en beslissingsprocessen? Spring je mee op de hogesnelheidstrein van de digitale transformatie? Dan ligt jouw grootste uitdaging erin om een data-architectuur te ontwikkelen die gebruik maakt van alle nieuwe technologieën die aan alle huidige en toekomstige informatiebehoeften voldoet.

Waarom een nieuwe data-architectuur?

De grote verandering in de IT-industrie is gelinkt aan hoe jij als organisatie met data wil omgaan. Je gebruikt data almaar intensiever en op heel andere manieren. Bovendien staat je data overal verspreid. De digitale transformatie is volle bak aan de gang en je gaat steeds meer als data gedreven organisatie opereren.

Je wil je investering in data natuurlijk zoveel mogelijk uitbaten. Het anders gebruiken van big data is de grootste verandering, niet big data zelf. Je ziet nu wat de potentiële waarde van data is. Data op zich heeft niet de echte waarde, maar wel als je er iets mee doet, als je het gebruikt, als je het inzet.

Nieuwe data-architecturen

De behoefte aan nieuwe data-architecturen is hier overduidelijk. De nieuwe vormen van datagebruik dwingen ze gewoon af. Helaas kiezen veel organisaties voor elke nieuwe vorm van datagebruik een apart data delivery systeem. Het is net belangrijk dat voor al deze nieuwe vormen van datagebruik één alles overkoepelende data-architectuur, oftewel één geïntegreerde architectuur, ontwikkeld wordt.

Via zo’n architectuur wordt duidelijk welke data er in welke vorm beschikbaar is. En welke potentiële meerwaarde deze kan betekenen voor je business. Hierbij speelt een uitgewerkte API-strategie een grote rol om dit veilig en efficiënt te doen.

Cloud architectuur

De verbinding tussen integratie en architectuur is het sterkst in de cloud, als je services opzet in de cloud kan je niet zonder integratie, anders is het voor je gebruikers niet mogelijk om van je diensten gebruik te maken.

Er zijn verschillende manieren om een architectuur op te zetten in de cloud, enerzijds kan je je toepassingen in de cloud lanceren zoals je ze lokaal draait, een zogenaamde lift & shift. Of voorafgaand aan de migratie van je services pas je ze aan in functie van je bedrijfsnoden en de potentiële voordelen van de cloud.

Onze expertise omvat niet enkel cloudarchitectuur maar ook de combinatie met lokale componenten en de technieken om ze te verenigen.

Blockchain architectuur

Aan Blockchainoplossingen is specifiek dat ze decentraal worden opgezet. Dit vraagt ook een aangepaste aanpak. Aan de hand van gespecialiseerde cloudservices voor blockchain bieden we architecturale oplossingen voor de gedecentraliseerde toepassingen in deze jonge technologie.

Serverless architectuur

De naam zegt het al zelf: serverless. Traditionele oplossingen worden na ontwikkeling  gedeployed op een applicatieserver en zijn hiervan afhankelijk. Dit houdt in dat je service wegvalt als deze server het begeeft.

De hosting van serveless toepassingen is de verantwoordelijkheid van de cloudprovider. Hierdoor vervalt het het beheer van de server hard- en software. De applicaties bestaan uit individuele functies die elk op zich geschaald kunnen worden, bovendien gebeurt dit automatisch.

Applicatie architectuur

Ook softwarearchitectuur is een onderdeel van de expertise van RKITEK. De kwaliteit en performantie van je applicaties zijn rechtstreeks gelinkt aan een doordachte aanpak over de opbouw ervan. In functie van je bestaande omgeving en de doelen die je voor je toepassingen stelt.

Wil je graag samenwerken?

contacteer ons