Integratie

Integratie heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Met de opkomst van nieuwe technologieën en concepten als cloud, API’s en microservices moest ook integratie hogerop, verder dan je lokale datacenter. Uiteindelijk gaat het om efficiëntie, door alle elementen van je IT-omgeving te verbinden automatiseer je processen, verklein je foutenmarges verkleinen, en ondersteun je de businessactiviteit.

Maatwerk voor automatisatie en efficiëntie

We beseffen echter dat niet elke onderneming Netflix of Uber is. We kijken voorbij het nu, dat betekent ook dat we respect tonen voor traditionele technieken die nog elke dag hun waarde bewijzen. Er schuilt bovendien een hele uitdaging in de integratie van oud en nieuw. 

RKITEK bouwt geslaagde integratieoplossingen met oog voor de sterktes en zwaktes van alle onderdelen in het proces, behandelt de data en gegevens correct en veilig en is voldoende performant om pieken in de workloads op te vangen. 

Geen enkel integratieproject is hetzelfde, maatwerk is aan de orde. Integratie bevindt zich op elk niveau van je bedrijf, van het kleinste elementje tot grote softwarepakketten of databases. Dit verklaart ook meteen waarom integratie zo nauw verweven is met architectuur.

Graag gaan we dieper in op de verschillende integratiemogelijkheden.

API management

Een API is een efficiënte manier om toegang te creëren tot systemen of applicaties. Het is met andere woorden een extern aanspreekpunt naar je interne infrastructuur. Die biedt mogelijkheden om bovenop je integratieplatform de veiligheid te versterken. Wel, API management omvat het beheer en security van die toegangen.

Een API biedt derde partijen toegang tot jouw systemen. Dus veiligheid speelt hier een cruciale factor. Aan de hand van API-gateways controleren we het gebruik van de API’s. Maar langs de andere kant wil je ook dat derde partijen van je diensten gebruik kunnen maken. Discovery tools bieden ontwikkelaars hier een houvast om je API’s terug te vinden. En deze correct en efficiënt te implementeren.

Dat is de kracht van API management. Herbeleef hier onze webinar van 20 oktober 2020!

EAI & SOA integratie

Enterprise application integration en later service oriented architecture integration bouwen verder op hetzelfde principe. Door applicaties los te koppelen van elkaar en aan te sluiten op een gedeeld platform, verloopt de communicatie tussen toepassingen op een vlotte manier en optimaliseert zo services.  

Vaak gaat het hier om zogenaamde ‘legacy’-applicaties. Deze applicaties zijn op technologisch vlak achterhaald maar worden nog steeds onderhouden omdat ze performant functioneren en mooi inpassen in het grotere geheel. Hierdoor is er geen behoefte aan vervanging.

Hoewel deze traditionele integratietechniek niet gebaseerd is op de nieuwste technologische concepten, is EAI of SOA integratie een belangrijke en waardevolle asset voor heel wat bedrijven. Het gebruik ervan is wijdverspreid en kan op elke schaal.

Data integratie

Is de digitale transformatie ook binnen jouw bedrijf al volop aan de gang? Want de digitale oplossingen van vandaag zijn vooral gebaseerd op het tweede belangrijkste asset na jouw werknemers: data! Een sterke data integratie partner is van cruciaal belang voor een goede integratie.  

Met data integratie breng je onder andere zo efficiënt mogelijk data van punt A naar punt B. Bijvoorbeeld van de ene database naar de andere. In deze opzet draait het dus om de verplaatsing van pure data.

Daarnaast gebruik je data integratie ook om initiële data loads te verwerken bij de uitrol en omschakeling naar een integratieplatform. Daarop grijp je in een tweede fase naar een service georiënteerde integratiemethode. Ook dat doen we graag voor jou!

Data integratie is een complex proces waarin je data uit verschillende databronnen en IT-systemen van een bedrijf samenvoegt, verbetert, verrijkt en opschoont. Vervolgens wordt de data op eenzelfde, eenduidige manier weergegeven, zodat je een goed inzicht krijgt in alle beschikbare gegevens. Zo kan je ‘ruwe’ data eenvoudig analyseren en omzetten naar (commercieel) bruikbare ‘intelligente’ data. 

Verwerking van ruwe data tot betrouwbare informatie voor bruikbare inzichten vraagt achter de schermen om de nodige keuzes. En dat vooral rond technologie en architectuur. Vanuit een moderne data-architectuur werk je een data platform uit dat beantwoordt aan de behoeften van jouw organisatie.

Cloud integratie

Cloud betekent een logische evolutie in IT. Alle klassieke software producenten bieden cloud diensten aan, nieuwe spelers zijn opgestaan en alles wordt as-a-service aangeboden. Om deze aaS-services aan te spreken en er gebruik van te maken moet je ze integreren in je eigen infrastructuur.

Cloud integratie omvat alle integratievarianten die deze diensten met jouw omgeving verbinden. Zowel van je eigen infrastructuur naar de cloud als tussen verschillende services in de cloud onderling.

DevOps architectuur

Aan de hand van een DevOps omgeving kan je nieuwe integraties eerst testen voor je ze in productie zet. Zo sluit je risico’s uit en leg je kwaliteitsvereisten vast, vooraleer er wordt uitgerold. De automatisatie van dit alles doet het aantal manuele handelingen dalen waardoor ook de foutenmarge afneemt.

Met een duw op de productieknop de juiste release doen uitrollen, zonder issues in de hele organisatie, dat is de ideale situatie.

Wil je graag samenwerken?

contacteer ons