Knap blockchain project bij Stad Mechelen: de droom van elke student.

Begin februari startte Nicolas  Vandelook z’n stageopdracht bij RKITEK. Hij kreeg bij ons de uitdaging om voor Stad Mechelen een proof of concept te bouwen voor het digitaliseren van de Mechelenbon. Lees hier over zijn knap blockchain project bij Stad Mechelen.

Bij Stad Mechelen waren ze al een tijd aan het onderzoeken om een nieuw digitaal platform op blockchain technologie te bouwen. Toeval wil dat Nicolas op dat ogenblik net op zoek was naar een blockchain stage. Nicolas en Stad Mechelen waren dan ook meteen een match made in heaven.

Na een kick-off meeting met de verantwoordelijken bij Stad Mechelen bepaalden we de scope, maakten we de features op en kozen we de verschillende technologieën en tools. 

In volle Corona crisis configureerde Nicolas dit blockchain platform en ontwikkelde hij een user interface. Zo kan je als klant bij een lokale handelaar betalen via dit blockchain platform. Een hele prestatie waar Nicolas terecht trots op mag zijn! En wij met hem!

Een stageproject bij RKITEK

“Vanuit mijn interesse voor blockchain en z’n mogelijkheden was ik op zoek naar een stage waar blockchain centraal stond”, zegt Nicolas. “Vanuit mijn eigen interesse volg ik deze nieuwe technologie al een tijdje via blogs en tutorials. Dus wilde ik ook graag weten hoe dit in de realiteit in zijn werk gaat in een project.”

Op dat ogenblik verscheen bij RKTITEK de stage-opdracht ‘Blockchain, the proof of the pudding’. Na een kennismakingsgesprek was al vlug duidelijk dat deze opdracht op Nicolas’ lijf geschreven stond.  Ook RKITEK zag een match en niet veel later hadden ze een deal.  

De opdracht

Stad Mechelen heeft concrete plannen om hun papieren Mechelenbon te digitaliseren. Want momenteel brengt dit veel administratief werk met zich mee. Ook fraude en misbruik valt moeilijk uit te sluiten.

Nicolas moest aan de hand van een POC aantonen of blockchain een interessante technologie is voor het digitaliseren van de Mechelenbon.

Zo kregen ze bij Stad Mechelen al een concreet idee hoe een applicatie met blockchain als backend platform eruit ziet.  Want de verantwoordelijken bij stad Mechelen konden tijdens de demo van de POC zelf aan de slag met de mobiele app. Zo kochten ze  zelf hun eerste digitale Mechelenbon aan.

Functionele flow

“Tijdens een kickoff meeting bij Stad Mechelen kregen we een duidelijk beeld wat de stad belangrijk vond bij de nieuwe digitale Mechelenbon”, vertelt Nicolas.

Vanuit deze briefing werd de scope bepaald en werden de features opgesteld. Wegens de beperkte stage tijd was het niet mogelijk om alle gevraagd functionaliteiten te voorzien. Maar de hoofdfunctionaliteiten zijn wel uitgewerkt.

“Zo kreeg Stad Mechelen een mooi beeld van de digitale Mechelenbon via blockchain technologie”, besluit Nicolas.

De belangrijkste stappen in deze flow bevatten het proces van aankoop tot validatie en uitbetaling bij de handelaar van een Mechelenbon:

  • Iemand koopt bij Stad Mechelen een digitale Mechelenbon aan via een mobiele app
  • Dit aankoopbedrag komt op een geblokkeerde rekening
  • De aankoper kan daarop bij een handelaar z’n aankoop volledig of gedeeltelijk betalen via de app
  • Na validatie van de Mechelenbon bij de handelaar wordt het bedrag automatisch op de rekening van de handelaar gestort

“Deze verschillende transacties worden bijgehouden in de blockchain wat maakt dat deze niet meer te wijzigen is”, legt Nicolas uit. “ Via deze manier van werken vervalt al een groot probleem van de huidige papieren bon, nl. de fraudegevoeligheid”.

Daarnaast is ook de administratieve opvolging tot een minimum beperkt.  Alles verloopt digitaal zonder manuele tussenkomst. Via een rapporteringsmodule ziet zowel Stad Mechelen als de aankoper en de handelaar op elk moment de nodige statistieken. Zo hebben ze een overzicht van hun transacties. Deze rapporteringsdata wordt ook uit de blockchain gehaald zodat zeker alles correct is.

Technische componenten

“Bij het begin van de stage opdracht heb ik samen met mijn begeleiders bij RKITEK een keuze van blockchain platform gemaakt. Hierbij was het belangrijk dat we na 12 weken een werkbaar product konden opleveren”, vervolgt Nicolas.

De opties waren:

  • Oracle Blockchain Cloud platform
  • EOS, een opensource platform

Op basis van de kost en mijn ervaring kozen ze voor een POC met EOS als platform.

Daarnaast waren nog enkele andere componenten nodig zoals een database voor metadata en Chronicle voor communicatie tussen de database en EOS. Voor de mobiele app werd voor Expo in combinatie met Nodjs geopteerd. De servers waar dit alles op draait werden in Oracle Cloud geprovisioned.

“Het programmeren van het smartcontract vond ik het meest interessant”, zegt Nicolas. “Dit bevat de business logica die van toepassing is i.f.v. de transacties op de blockchain.  Met dit smartcontract valt of staat de werking van het platform. Dus was het super belangrijk dat dit helemaal goed zat.”

De grootste uitdaging

“Ik had al een basiskennis van het EOS platform”, vertelt Nicolas. “Maar dit project was natuurlijk  een pak uitgebreider dan een eenvoudige tutorial.  Hiervoor heb ik veel moeten opzoeken welke componenten er nodig waren om het geheel te doen werken. De documentatie was niet altijd even duidelijk of volledig wat het er niet eenvoudiger opmaakte. En aangezien blockchain nog een ‘nieuwe’ technologie is, is er nog niet voor alles een pasklaar antwoord te vinden op het internet. Vooral uitzoeken hoe de Chronicle consumer correct geconfigureerd dient te worden was een hele uitdaging.”

Covid-19

De eerste weken kon Nicolas gelukkig nog in de kantoren van RKITEK werken, zodat hij veel ondersteuning kreeg bij de opstart van het project en zo ook de collega’s van RKITEK leerde kennen.

Toen de corona crisis volledig uitbrak werkte hij fulltime vanuit z’n kot.  Via Teams hadden we dagelijks een statusmeeting zodat er snel geschakeld kon worden bij uitdagingen of vragen. Ook de stagevoorstelling voor de RKITEK medewerkers en Stad Mechelen gebeurde remote. Dat ging best vlot, maar voor de demo was een gewone meeting ter plaatse wel handiger geweest.

“Initieel was het de bedoeling dat een RKITEK collega zou meehelpen met ontwikkeling van de mobiele app zodat ik mij meer kon verdiepen in het blockchain platform”, legt Nicolas uit. “Maar door coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. Dus moest ik mijn tijd verdelen tussen blockchain en de mobiele app.

Punten voor sfeer & gezelligheid

 “Een 9/10”, zegt Nicolas zonder aarzeling. “Omwille van de gezellige sfeer tijdens het werken. Er was regelmatig tijd voor een babbel met de collega’s en ik kreeg ook altijd meteen hulp en ondersteuning indien nodig. De effectieve uitvoering van de stage-opdracht matchte ook 100% met mijn verwachtingen.

RKITEK biedt ook de mogelijkheid om platform onafhankelijk te werken. Dat maakt dat Nicolas ook inspraak had in de keuze van platform en technologie. Dit maakte het uiteraard nog interessanter voor hem.

Wil jij ook een stage zoals het Blockchain project bij Stad Mechelen? Of ben je nieuwsgierig wat RKITEK voor jouw bedrijfsvoering kan betekenen? Contacteer ons!

Graag eerst even een blik werpen op ons aanbod? Dat kan hier!